ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 08 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17(1).pdf