Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη “περί διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων” συνολικά (19) δεκαεννέα υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου και των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται σε υλοποίηση της δέσμευσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη να ασκηθούν όλα τα πολιτικά και ένδικα μέσα προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα νευραλγικές υπηρεσίες να κινδυνεύουν κυριολεκτικά με κλείσιμο.

Στο σκεπτικό της προσφυγής, που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Γιώργος Φιλιππάκος, υπογραμμίζεται εμφατικά η συνταγματική πρόβλεψη για ειδική μέριμνα στο νησιωτικό χώρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

«Ο Υπουργός παρά τις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες εκθέσεις και κατά παράβαση των συνταγματικά καταχωρημένων αρχών και επιταγών περί διάκρισης της διοικητικής αυτοτέλειας των αυτοδιοικούμενων οργανισμών σε περιφερειακό επίπεδο ( άρθρο 102 Συντ.) αλλά και της υποχρέωσης να λαμβάνει υπόψη του  τη νησιωτικότητα (άρθρα 101, 106 Συντ και άρθρο 158 της συνθήκης του Άμστερνταμ) κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών του (στον τομέα αρμοδιότητας και ευθύνης του), προχώρησε παράνομα και αυθαίρετα στην διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων  των παραπάνω (19) δεκαεννέα συνολικά υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου».

Τονίζεται επίσης μεταξύ άλλων, ότι: «Ειδικότερα η κοινωνική συνοχή και οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να νοηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα  από την έλλειψη συμπερίληψης ειδικών προβλέψεων όχι μόνο στα αναπτυξιακά προγράμματα που καταρτίζει η Κυβέρνηση αλλά και κυρίως στη διατήρηση τουλάχιστον του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στις νησιωτικές Περιφέρειες  για την άρση των αρνητικών συνεπειών της νησιωτικότητας διαφορετικά παραβιάζεται η συνταγματική επιταγή του άρθρου 106, παρ.1. , αφού η επίκληση της νησιωτικότητας επιβάλλεται να συνοδεύεται από συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα και μέτρα πολιτικής που αμβλύνουν ή και αίρουν τις δυσμενείς συνθήκες της κοινωνικής ζωής και οικονομικής ανάπτυξης στα νησιά.

Στα πλαίσια αυτά, η κατά παράβαση της συνταγματικής αυτής επιταγής θέση σε «διαθεσιμότητα» ή «κινητικότητα» των υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτή την οποία άλλωστε – πέραν του ότι προστατεύεται από τις διατάξεις διεθνών συνθηκών όπως η συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 158) –  και ο κοινός νομοθέτης ειδικά προέβλεψε στον θεσμικό νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 204 του ν.3852/2010 πρόγραμμα Καλλικράτης περί νησιωτικών περιφερειών), παραβιάζει συνταγματική επιταγή και διεθνή υπερνομοθετική υποχρέωση της χώρας μας.

Η κατά τα παραπάνω επομένως παράνομη, αυθαίρετη και μονομερής παρέμβαση και μεταβολή των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου με την απόφαση του υπουργού παραβιάζει ευθέως τις προπαρατεθείσες συνταγματικές και διεθνείς διατάξεις περί προάσπισης και προστασίας της νησιωτικότητας και επομένως η απόφαση αυτή πρέπει να ακυρωθεί».

Ο Περιφερειάρχης, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εξέφρασε και σήμερα την ελπίδα ότι θα κατανοηθεί η ανάγκη για εξαίρεση του Νοτίου Αιγαίου από το μέτρο της διαθεσιμότητας.