Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά των προβλέψεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, για την αναγκαστική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και λοιπών φορέων του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος προς επένδυση.
 
Η απόφαση ελήφθη ομοφώνως, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το βράδυ της Τετάρτης, στην Ρόδο. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής από τις Κυκλάδες, Αντιπεριφερειάρχες κκ Γιώργος Λεονταρίτης, Στέλιος Μπρίγγος και Γιάννης Μαργαρίτης.
 
Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο και να στραφεί κατά των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων.
Η απόφαση θα προωθηθεί στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι κατά τον νόμο αρμόδια να καθορίσει την σχετική διαδικασία.
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά την ενημέρωση των μελών της για το ζήτημα από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο, σχετικά με τις συζητήσεις που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έκρινε ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Μάρδας για το θέμα, δεν ήταν καθόλου επαρκείς και ικανοποιητικές.  Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάλει ευθέως κατά της οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης και είναι κατάφωρα αντισυνταγματική.  Συνιστά ριζική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου, μεταξύ αυτών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς η υποχρεωτική μεταφορά των πόρων αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος προς επένδυση, αποστερεί, εν προκειμένω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από οποιαδήποτε δυνατότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων κάθε είδους, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει συγχρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ.
 
image_print