Την ομόφωνη απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής για μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Νότιο Αιγαίο, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος, σε συνέντευξη Τύπου, έκανε λόγο για μια πολύ θετική εξέλιξη.

Η επιτροπή, στην οποίαν η Περιφέρεια Νοτίου εκπροσωπήθηκε από τον κ. Χατζημάρκο, συνεδρίασε χθες το πρωί στο Υπουργείο Οικονομίας  και κατέληξε ομοφώνως σε συγκεκριμένη πρόταση για το σύνολο των 559 ζωνών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, η επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας:

Όσον αφορά τις κατοικίες, μείωση των αντικειμενικών αξιών από 7% έως 20%,  για το 82% του συνόλου των ζωνών στο Νότιο Αιγαίο. Σε 93 ζώνες οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν αμετάβλητες. Πρόκειται για τις ζώνες που οι τιμές  κυμαίνονται από 500 έως 600 ευρώ το τ.μ.

Όσον αφορά την επαγγελματική στέγη, προτείνεται μείωση των αντικειμενικών αξιών σε ποσοστό 15% στο σύνολο και των 559 ζωνών.

Τι ς επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το ακριβές ποσοστό της μείωσης των αντικειμενικών αξιών ανά ζώνη.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη , που επηρεάζει το ύψος του ΕΝΦΙΑ, πολλές άλλες επιβαρύνσεις για τον πολίτη, όπως φόρος μεταβίβασης, δημοτικά τέλη, πάγια εταιρειών κοινής ωφέλειας καθώς  και άλλους φόρους. Είναι πολύ σημαντικό, σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, να οδηγούμαστε σε ένα πρώτο κύμα μειώσεων της φορολογίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2016, ώστε οι νέες τιμές να ισχύσουν από 1ης Ιουνίου 2016.  Από την πλευρά της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διευκολύνει τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση.  «Στόχος μας είναι στις νέες αντικειμενικές αξίες  να αποτυπωθούν οι πραγματικές συνθήκες για το τι ισχύει πραγματικά στην αγορά, ως προς τις εμπορικές αξίες» ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος.