«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ) – ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ – ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

/ckfinder/userfiles/files/_ΠΙΝΑΚΕΣ-1 – Προμήθεια Υπολογιστών.doc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ