Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της έδρας για το Έτος 2013. Για την ανακοινωση εγώ. Για το έντυπο Προσφοράς εδώ.