Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 164042

Κωδικός CPV: 15000000-8,15112130-6

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Κοτόπουλα,Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 214.982,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-06-28

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2022-07-13

Αρχεία :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΕΕΣ pdf

EEEΣ html

ΕΕΕΣ xml

 

image_print