Παρακαλούμε όπως στείλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια ραφιών τύπου dexion εως την 15/09/2017 και ώρα 13:00 για τα παρακάτω:

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 1

854εκ, βάθος ραφιού 60εκ και επίπεδα 3

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 2

736εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 3

3Χ552εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 4

552εκ, βάθος ραφιού 60εκ και επίπεδα 3

368εκ, βάθος ραφιού 60εκ και επίπεδα 3

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 5

4Χ460εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 4

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 6

4Χ460εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 7

122εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 4

4Χ368εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 4

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 8

610εκ, βάθος ραφιού 60εκ και επίπεδα 3

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 9

1098εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 10

1932εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 11

1840εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 12

1840εκ, βάθος ραφιού 46εκ και επίπεδα 5

 

Ύψος κολώνας για όλα 198εκ

 

Επίπεδα εννοούμε τον αριθμό των ραφιών στο ύψος (π.χ επίπεδα 3, στο 1,98 ύψος θα έχει 3 σειρές ράφια)

 

Οι κολώνες, ράφια, βίδες, παξιμάδια, γωνίες και ότι χρειάζεται για την συναρμολόγηση των dexion, θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και είναι υποχρέωση του προμηθευτή να τα αναφέρει αναλυτικά.

Στην τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση

 

Τα υλικά θα παραδοθούν στην παρακάτω διεύθυνση με έξοδα του προμηθευτή

Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Καποδιστρίου 98

ΤΚ 85100

Ρόδος

2241020274

Ισόγειο

 

Κατά την παράδοση, η επιτροπή ελέγχει τα υλικά και παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.

Αν τα υλικά που παραδοθούν είναι εκτός προδιαγραφών, ελλιπή ή κατεστραμμένα , ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της αρμόδιας επιτροπής εντός 10 ημερών να παραδώσει τα προβλεπόμενα.

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.
 

Ισχύς προσφοράς 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2-3 μήνες

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533

 

itd.dod@pnai.gov.gr