Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί διακόσιες (200) πάνινες τσάντες για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου. Οι προδιαγραφές δίνονται ως εξής:
1. Διαστάσεις σε εκατοστά: 45(μήκος) X 45(ύψος) X 17 (πλάτος).
2. Ποιότητα: βαμβάκι.
3. Ποσότητα: 200 τεμάχια.
4. Χρώμα: θαλασσί.
5. Λογότυπος: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΡΟΥ», σε γραμματοσειρά Calibri και σε χρώματα όπως αυτά δίνονται στο συνημμένο έγγραφο με την ονομασία Λογότυπο για πάνινη τσάντα. Τα γράμματα θα πρέπει να ταιριάζουν με τις διαστάσεις της τσάντας, να είναι ευδιάκριτα και τυπωμένα και στις δύο πλευρές.
Ζητούμε από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν οικονομική προσφορά το αργότερο μέχρι με την Τετάρτη 11-04-2018 στις 15.00 Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά το κόστος του ΦΠΑ και να συνοδεύεται από την σφραγίδα και υπογραφή του υπεύθυνου του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας: 22810-76923 (Κυρίτση Κυριακή), 22810-76775 (Αλουμανής Δημήτρης).
Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση: dkmk@1730.syzefxis.gov.gr ή με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στο 22810- 76775 ή ιδιοχείρως στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

H πρόσκληση.

Λογότυπο για πάνινη τσάντα.