ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – Διευκρινήσεις./ckfinder/userfiles/files/Διευκρινήσεις – ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 25 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/promitheia-monadon-paragogis-posimou-nerou-diefkriniseis