ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΑΝΑΦΗΣ – νεο.pdf