Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ  Κεφάλου, Καρδάμαινας και Ζηπαρίου στην Κω, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Το έργο, προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ, υλοποιείται και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , στο πλαίσιο Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Κω

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα νησιά και της υποστηρικτικής λειτουργίας  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους ΟΤΑ, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς,  υπέγραψαν Σύμβαση  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ Δήμου Κω”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στο ύψος των 170.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου  από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την Διαβαθμιδική Σύμβαση, ο Δήμος Κω παραχωρεί στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου ελαστικού τάπητα,  έξι (6) ταμπλό, πενήντα (50) καθισμάτων κερκίδας και έξι (6) πάγκων αναπληρωματικών, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ της Κεφάλου, της Καρδάμαινας και του Ζηπαρίου.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Κω.

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

image_print