Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σχετικά με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων πλοιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που είναι υπόχρεα για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών , ERS και VMS ανακοινώνεται ότι :

 

1.  Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συσκευών ERS η αριθ. 438/10078/23-01-2014 εγκύκλιος  της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προσδιόριζε  την  ημερομηνία υποβολής αιτήσεων , προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη χρηματοδοτική απόφαση της ΕΕ (2010/711/ΕΕ) που λήγει στις 30 Ιουνίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ).

     Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά σκάφη τα μεγαλύτερα των 12 μέτρων ήταν υπόχρεα για την εφαρμογή των Κοινοτικών υποχρεώσεων  ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων της αλιευτικής δραστηριότητας από 1.1.2012 και καθώς  διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στη προμήθεια των συσκευών , οι αιτήσεις χρηματοδότησης των συσκευών ERS (που θα πληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2014) , μπορούν να υποβάλλονται ανελλιπώς στη Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ δια των Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και  θα γίνονται δεκτές .

     Επιπλέον μπορούν να υποβάλλονται παράλληλα και οι αιτήσεις χρηματοδότησης προμήθειας των συσκευών ERS των υπόλοιπων υπόχρεων αλιευτικών σκαφών , στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών, προκειμένου να τύχουν της ανάλογης χρηματοδότησης.

     Η ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων της αλιευτικής δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών για την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων, θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τον Ιούνιο του  2014 .

 

2.  Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συσκευών VMS , λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιευτικά σκάφη τα μεγαλύτερα των 12 μέτρων ήταν υπόχρεα για την εφαρμογή των Κοινοτικών υποχρεώσεων δορυφορικής παρακολούθησης τους από 1.1.2012, οι αιτήσεις για τα προαναφερόμενα αλιευτικά σκάφη καθώς και για τα σκάφη με άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ειδών θα πρέπει να υποβάλλονται ανελλιπώς στην αρμόδια Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, προκειμένου να τύχουν της  ανάλογης χρηματοδότησης.

 

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (τηλ. 22413-64884), στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  Κυκλάδων (τηλ. 2281098829) και στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου (τηλ. 2243059419) και Νάξου (τηλ. 2285023990) .

         

                                                                                                                                    Ε.Π.

                                                                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                                                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

image_print