ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΣΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 1  , Κάρπαθος                                      Κάρπαθος , 28-01-2020

Πληρ. : Δ. Σεβδαλής                                                                         Αρ. Πρωτ:   235

Τηλ:     2245361213

Email:   d.sevdalis@kar.pnai.gov.gr                               ΠΡΟΣ:1)  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

                                                                                                 ( όπως πίνακα αποδεκτών)

                                                                                              2) Τμήμα Μηχανογράφησης ΠΝΑΙ

                                                                                                      (για ανάρτηση)

                                                                                   Κοιν.  Τμήμα Προμηθειών Δωδεκανήσου

 

 

                                                                         

 

ΘΕΜΑ :Προμήθεια καυσίμων κίνησης έτους 2020

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή προσφοράς (συνημμένο έντυπο) για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το υπηρεσιακό μας όχημα, τύπου KIA SPORTAGE   με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 8864 για το έτος 2020  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας  τιμής λιανικής πώλησης  ( κατά την ημερομηνία παράδοσης)   του νησιού της Καρπάθου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των 2000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το  Φ.Π.Α.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν  την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο , το αργότερο έως την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στο γραφείο  του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικου Καρπάθου του Επαρχείου Καρπάθου – Κάσου . Για τη δική σας διευκόλυνση σας στέλνουμε το έντυπο προσφοράς  .                                                                                              

                                                             Η Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου

 

 

                                                                                  Καλλιόπη Νικολαΐδου