«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 5 : ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, προϋπολογισμού 11.080,00 € συν Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ /ckfinder/userfiles/files/ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ-ΟΜΑΔΑ 5.pdf

image_print