«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»- Ομάδα 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπολογισμού 19.530,00 € συν Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ /ckfinder/userfiles/files/ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ-ΟΜΑΔΑ 4.pdf

image_print