«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ»-Ομάδα 2 : ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού ,00 € συν Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση-Ομάδα 2-όργανα γυμναστικής.pdf