Πρόκληση (6η) σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με
τηλεδιάσκεψη