Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση και κυκλοφορία μίας (1) Άδειας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Αγόνου Γραμμής, στην νήσο Ανάφη Κυκλάδων.

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση και κυκλοφορία μίας (1) Άδειας Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης Αγόνου Γραμμής, στην νήσο Ανάφη Κυκλάδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2021