Προκήρυξη για πρόσληψη ιδιωτών στην Αστυνομία ως ειδικών φρουρών για τα Πανεπιστήμια

/4701.pdf