ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -ΕΚΛΟΓΙΚΟ

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                   Ρόδος,  30  Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 4577

                                               

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις:

    α. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ. Α’).

    β. Του άρθρου 21 παρ. 1 του N. 4023/2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με την Διενέργεια Δημοψηφίσματος» (ΦΕΚ 220/τ. Α’).

2. Το Π.Δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄63/28-06-205) με το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε δημοψήφισμα.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

1.        Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

 

2.      Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει  ως εξής:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή    Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

 

3.     Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:

    α. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ το οποίο θα ψηφίσουν όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών.

    β. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ το οποίο θα ψηφίσουν όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των θεσμών.

 

4. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί με φροντίδα των κ.κ. Δημάρχων, στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των συνοικισμών.

                                                                                

                            Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

 

                                                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ