Προκήρυξη διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση του οδικού δικτύου ΚΩ

Προκήρυξη.pdf