Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών ημερών που καθιέρωσε στη μνήμη της αείμνηστης Πάολας Νεστορίδη, αποφάσισε για φέτος την διεξαγωγή φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα  « Τοπία της Νήσου Ρόδου».

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής για το Διαγωνισμό Φωτογραφίαs:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές της Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου σχολικής χρονιάς 2012 – 2013.
 • Οι Φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σχετικές με τα Τοπία της Νήσου Ρόδου ( εξωτερικοί η εσωτερικοί χώροι).
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 2 το πολύ φωτογραφίες.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει μαζί με τις φωτογραφίες του να αποστέλλει η να προσκομίζει σε ξεχωριστό φάκελλο (όχι πίσω από τη φωτογραφία) και τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο σταθερό – κινητό.
 • Στο διαγωνισμό αυτό θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο.
 • Οι διαστάσεις της υπό διαγωνισμό φωτογραφίας θα πρέπει να είναι σε μέγεθος Α4, τυπωμένη σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί και δύναται να είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη και να αποσταλεί η να παραδοθεί σε ειδικό προστατευτικό φάκελο για την αποφυγή καταστροφής της κατά την αποστολή η παράδοση..
 • Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαμο.
 • Δεν επιτρέπεται και θα απορρίπτονται φωτογραφίες με  μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark),η προσθήκη κάποιου διακριτικού η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία.

 

·         Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με την υπό διαγωνισμό φωτογραφία τους και μία δήλωση, από τον κηδεμόνα τους, ότι το υλικό τους είναι αυθεντικό και απολύτως προσωπικό και ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα από υποκλοπή ξένου υλικού, από το διαδίκτυο ή άλλο ηλεκτρονικό ή συμβατικό μέσο.

 • Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο.
 • Τα χρηματικά βραβεία που θα κερδίσουν οι 3 πρώτοι, είναι ευγενική χορηγία της επιτροπής  Πάολας Νεστορίδη (υπό έγκριση Ίδρυμα Ι. & Π. Νεστορίδη) θα ανακοινωθούν, την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Τοπία της Νήσου Ρόδου».
 • Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα αποστείλουν φωτογραφίες.
 • Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

·         Η υπό διαγωνισμό φωτογραφία μαζί με την δήλωση και τα υπόλοιπα στοιχεία, θα πρέπει να αποσταλούν η να κατατεθούν στην διεύθυνση των γραφείων της: Δημοτική Πινακοθήκη «Α.Ιωάννου», Πλ. Σύμης 2, Μεσαιωνική Πόλη, 85100 Ρόδος, τηλ. 2241036646, μέχρι 11 Οκτωβρίου 2013.

·         Έργα εκτός θέματος αποκλείονται.

·         Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της επιλογής των βραβευμένων φωτογραφιών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.

 

Παρουσίαση-Έκθεση Φωτογραφιών

 

Όλες οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή για την υψηλή αισθητική αξία τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα βραβευθούν, θα παρουσιασθούν, στον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η έκθεση φωτογραφίας. Η ανάρτηση και παρουσίαση θα γίνει κατά την κρίση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται να παρεμβαίνει στον τρόπο ή στην σειρά παρουσίασης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Δρ. Νικόλαος Τσ. Φρόνας