Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Κυκλάδων έτους 2013»                 
προϋπολογισμού: 123.000,00€  (μαζί με ΦΠΑ 23%).

image_print