Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τη στεγάνωση της οροφής  της εκκλησίας του Χριστού, στην Πόθια της Καλύμνου

Το έργο που αφορά στην προστασία του ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας μνημείου, μελετήθηκε και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια

 

Με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χριστού στην Πόθια της Καλύμνου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του εργου “Στεγάνωση οροφής εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου”, με συνολικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη, λοιπά έντυπα και πληροφορίες από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, επί της οδού Iερού Λόχου 4, στη Ρόδο, μέχρι και τις 21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.  Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Κύριος του έργου είναι η Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας.

Φορέας χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Πολιτισμού και  Ιεράς Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας.

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τη στεγάνωση της οροφής του μητροπολιτικού ναού του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου, καθώς και την  αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στον Ναό, λόγω της γήρανσης της υπάρχουσας παλαιάς μόνωσης, σύμφωνα με  την εγκεκριμένη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μελέτη, την οποία εκπόνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χριστού είναι ο μητροπολιτικός ναός της πρωτεύουσας του νησιού της Καλύμνου και βρίσκεται στο μέσο της παραλιακής ζώνης του λιμανιού της. Έχει χαρακτηριστεί ως νεώτερο μνημείο λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής του αξίας, καθώς και για τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότερης προστασίας του ιδίου, του κωδωνοστασίου και του περιβάλλοντος χώρου του.

Βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Πόθιας και η ανέγερσή του, που πραγματοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1860, συνδέεται με την γενικότερη οικονομική και καλλιτεχνική άνθιση της Καλύμνου κατά δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ανάπτυξη της σπογγαλιείας και του σπογγοεμπορίου κατά την περίοδο αυτή. Διακρίνεται για την αρχιτεκτονική του μορφή και τα σπουδαία έργα που φέρει στο εσωτερικό του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τρεις περίτεχνες μαρμαρόγλυπτες κατασκευές που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του ναού, ο επισκοπικός θρόνος, ο άμβωνας και το τέμπλο (το τελευταίο είναι έργο του Τήνιου γλύπτη Ιωάννη Χαλεπά, πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά), καθώς και οι ελαιογραφίες των Γεωργίου Οικονόμου, Σακελλαρίου Μαγκλή, Τιμόθεου Κουρούνη και Μιχαήλ Αλαχούζου, σημαντικών Καλύμνιων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα. Τον μνημειακό χαρακτήρα του ναού συμπληρώνουν η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του με τα περίτεχνα βοτσαλωτά δάπεδα που χρονολογούνται από το 1880 έως και τα νεώτερα χρόνια και το επιβλητικό μαρμάρινο κωδωνοστάσιο, νεώτερη προσθήκη του 1989.

Η κατάσταση διατήρησης του μνημείου εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια επιβαρυμένη λόγω της γήρανσης της υπάρχουσας μόνωσης, με αποτέλεσμα την εισροή υγρασίας στο εσωτερικό του.

Φορέας  υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου είναι Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεών της.  Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, έχει την επιστημονική εποπτεία και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.