Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασίας, με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο  «Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου», προϋπολογισμού 1.252.742,00 ευρώ, με σκοπό την σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων της Σύρου, σε όλο το εύρος των λειτουργιών και των παρεχομένων υπηρεσιών τους, με τα πλέον προηγμένα συστήματα ασφαλείας.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

Το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα  τελευταίας τεχνολογίας, όπως επιτήρησης με κάμερες, ελέγχου πρόσβασης, οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων, με εξοπλισμό που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει  Φορητά Τερματικά Ελέγχου Επιβατών Υπόχρεων Πλοίων, Φορητούς Αναγνώστες καρτών Barcode & RF-ID, Διαδικτυακές Κάμερες σταθερές, Διαδικτυακές κινούμενες Κάμερες , Κινητή Θερμική Κάμερα με ενσωματωμένο Λογισμικό Video Analytics, Σύστημα Έξυπνων καμερών, Φορητούς ανιχνευτές μετάλλων,  Μεταφερόμενο  Οικίσκο  με X-RAY και μαγνητική  πύλη,  Σύστημα Αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων προς επιβίβαση στα ΕΓ-ΟΓ Πλοία κλπ.

Το έργο είναι ενταγμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.