Με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου επενδύει  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το γήπεδο της περιοχής Λειβάδα, στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου, ικανοποιώντας το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για αναβάθμιση του  χώρου άθλησης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στα νησιά, προκειμένου να γίνουν περισσότερο λειτουργικές και φιλικές προς τους μικρούς και μεγάλους χρήστες τους.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, προκηρύσσεται ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβάδα Αρχαγγέλλου, συνολικού προϋπολογισμού 124.000 €.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 27/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01πμ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτού τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο – Ρόδος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pnai.gov.gr

Το έργο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στην περιοχή Λειβάδα Δ.Κ. Αρχαγγέλου» χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου,  Φώτης Χατζηδιάκος, με την οποία ο Δήμος εκχωρεί στην Περιφέρεια την υλοποίηση του έργου.

Με βάση τα προβλεπόμενα από την Διαβαθμιδική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει το ποσό των 124.000 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης, την προμήθεια του ποδοσφαιρικού τάπητα και του λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τις ανάγκες του γηπέδου, συνολικής επιφανείας 3.500 τ.μ. και ελέγχει τις εργασίες μέσω των υπηρεσιών της, ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα εκτέλεσης του έργου, βάσει των προδιαγραφών της FIFA,  που θέτει το εγχειρίδιο  FIFA Quality Programme – Handbook of requirements.

Τo έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print