ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 22810. 82630 –

email: press@     

13 Σεπτεμβρίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Προγραμματισμός για την τουριστική προβολή και συνεργασία

με τον Απόδημο Ελληνισμό – Συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή

 

 

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, συνεδρίασε στη Σύρο η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας – Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Καινοτομίας – Έρευνας & Ανταγωνιστικότητας – Απόδημου Ελληνισμού.

 

Η Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας είναι η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Δέσποινα Διακοσταυριανού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξέλεξε στη θέση του αντιπροέδρου, μετά από σχετική πρόταση και ψηφοφορία, τον κ. Κουκά Κωνσταντίνο, ενώ απαρτίζεται επίσης από τους Περιφερειακούς Συμβούλους Κυπραίου Μαρία, Γρυπάρη Δημήτρη, Ερωτόκριτο Μιχαήλ, Θεόφιλο Λάζαρο, Σταυλά Κων/νο,  Παλλά Εμμανουήλ και Συρμαλένιο Νικόλαο.

Η κα Διακοσταυριανού ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα τρέχοντα θέματα της αρμοδιότητάς της ενώ ακολούθησε  διαλογική συζήτηση σχετικά με τα πεδία που θα απασχολήσουν τις εργασίες της Επιτροπής.  

 

Έμφαση δόθηκε στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το 2012,  ενώ επίσης εκτενώς συζητήθηκε το θέμα της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Απασχόλησης,  όπου – με τις νέες διευρυμένες αρμοδιότητες της Περιφέρειας – δίνεται η δυνατότητα για ουσιαστική και προσαρμοσμένη στα εκάστοτε τοπικά δεδομένα, στήριξη της απασχόλησης και ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Αρμοδιότητα και η ευθύνη επίσης της Επιτροπής είναι τα θέματα που αφορούν στον Απόδημο Ελληνισμό, με την πρόεδρο και όλα τα μέλη να τονίζουν τη σημασία συνεργασίας σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων (πχ. τουριστική προβολή, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.α.) με την Διασπορά, και αποφασίστηκε η άμεση επαφή με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, για αναζήτηση των τρόπων υλοποίησης αυτής της συνεργασίας.

 

Τέλη του Σεπτέμβρη, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου  με συγκεκριμένες προτάσεις και δεδομένα οι εργασίες της θα στραφούν  κυρίως στην  Απασχόληση και τον  Απόδημο Ελληνισμό.