Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  του Δήμου Άνδρου για την Αντιπλημμυρική Προστασία σε περιοχές της νήσου Άνδρου, που επλήγησαν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές  της περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2015.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Άνδρου προκειμένου  να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης  των  περιοχών  που επλήγησαν από τις εννέα εκτεταμένες πυρκαγιές  της περιόδου Σεπτεμβρίου  – Οκτωβρίου 2014,  στη ΔΕ Άνδρου, ΔΕ Υδρούσας και ΔΕ Κορθίου.

Οι εργασίες  θα αφορούν στον   καθαρισμό  ρεμάτων και  χειμάρρων,  στον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων  και  εκβολών  από φερτά υλικά και απορρίμματα και στη μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο εναπόθεσης που θα υποδειχθεί από το Δήμο Άνδρου. Η εξυγίανση των ρεμάτων, αφορά στην απομάκρυνση οργανικών υλικών δηλαδή ξερής βλάστησης, κορμών και κλάδων που έχουν καταπέσει στη κοίτη ή στις όχθες των ρεμάτων, με σκοπό τον καθαρισμό  και την αποφυγή καταστροφών είτε από ενδεχόμενες πυρκαγιές κατά την καλοκαιρινή περίοδο είτε  από πλημμυρικά φαινόμενα κατά την επερχόμενη περίοδο του χειμώνα.