Με αντικείμενο τον Ευπρεπισμό και την  Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Καρθαίας και Αγ. Ειρήνης στη νήσο Κέα, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας.

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφουν  η  Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κέας, Ιωάννης Ευαγγέλου.

  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Καρθαίας:

Ι) Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και ευπρεπισμός του αρχαιολογικού χώρου

ΙΙ) Στερέωση αποκατεστημένου θεμελίου Αρχαίου Θεάτρου

ΙΙΙ) Στερέωση  – σφράγιση τοίχων.

ΙV) Διαμόρφωση διαδρομής σύνδεσης Θεάτρου με υπάρχον μονοπάτι.

Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αγίας Ειρήνης: 

Ι) Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και ευπρεπισμός του αρχαιολογικού χώρου.

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης  έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα παράτασής της για ένα έτος, έως το πέρας του έργου, η δε ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της.

 

 

image_print