Την σύναψη Προγραμματικής μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης  για την   Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης  “Δημήτριος Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Β, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Τρίτης 28 Ιουλίου 2015.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 €.  Σύμφωνα με την  Προγραμματική  Σύμβαση,  η οποία είναι διετούς διάρκειας, η Περιφέρεια και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα χρηματοδοτήσουν από ίδιους πόρους  την εκπόνηση της μελέτης με ποσοστό 50% έκαστος.

Σκοπός της Μελέτης είναι ο Έλεγχος της Στατικής Επάρκειας της Β Κλειστής Αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τρία Στάδια  :

α) Την Προμελέτη (Αποτύπωση φέροντα Οργανισμού Καταγραφή Ζημιών)

β) Οριστική μελέτη (Έλεγχος Στατικής Επάρκειας  Στατική Επίλυση Φέροντα Οργανισμού)

γ) Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης (Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ελέγχου και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Δημοπράτηση Έργου Αποκατάστασης ζημιών ή Ενίσχυσης Φέροντα Οργανισμού όπου απαιτείται).                 

 

image_print