«Προγράμματα Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού έτους 2013 –Προθεσμίες δικαιολογητικών».

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2013 όλοι οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στη δράση:

·         3.1 <Αντικατάσταση κυψελών>, θα πρέπει να προβούν στην αγορά κυψελών και στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου με καταληκτική ημερομηνία την  10 Ιουλίου 2013.

·          3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>, θα πρέπει να προβούν στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών, πχ δελτία αποστολής, φορτωτικές από ΔΧ οχήματα, εισιτήρια πλοίων κλπ  με καταληκτική ημερομηνία την  31 Ιουλίου 2013».

Επισημαίνουμε ότι δικαιολογητικά που θα έχουν εκδοθεί  ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης δεν θα γίνονται δεκτά.

       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο τηλ. 2241364915, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Ε.Π.

                                                                                                                                                                                                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ