Ανακοίνωση από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 09/04/2014.

Από την Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις της δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 09/4/2014, θα συμμετέχει ο παρακάτω υποψήφιος:

  1. Κούρος Θέμελης του Χρήστου

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο, στις 3.00 μ.μ. και αμέσως μετά το πρακτικό μέρος για του επιτυχόντες, στις εγκαταστάσεις της νέας μαρίνας Ρόδου.