«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021–2022
 –Αιτήσεις έως 25 Μαΐου 2021»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 27 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/programma-anadiarthrosis-metatropis-abelonon-periodou-2021-2022-aitiseis-eos-25-maiou-2021-2