Εν όψει της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Ροδινιού του Δήμου Ρόδου, συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη και με διευρυμένη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και με τη συμμετοχή όλων των αντιπεριφερειαρχών, προέδρων οργανισμών και εντεταλμένων συμβούλων, τα στελέχη της περιφερειακής αρχής παρουσίασαν περιεκτικά ανά τομέα ευθύνης τους τα έργα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2011, όπως επίσης και τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά.

Η αναλυτική παρουσίαση του απολογισμού θα γίνει κατά την ανοικτή διαδικασία της «λογοδοσίας» της περιφερειακής αρχής, παρουσία των φορέων, των πολιτών και των Μέσων Επικοινωνίας της περιοχής μας.

Ο Περιφερειάρχης δίδοντας το στίγμα της εισήγησης που θα κάνει κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας και γενικώς του «Καλλικράτη», περιγράφοντας παράλληλα τις συνεχείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου, με στόχο την πραγματική αποκέντρωση.

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το έργο μας, και οφείλουμε να το αναδείξουμε», τόνισε ο κ. Μαχαιρίδης, επισημαίνοντας ότι υπό το βάρος των ανατροπών που συντελούνται και στα νησιά μας, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, «απαιτείται να προσαρμόσουμε πολιτικές και δράσεις, ιεραρχώντας διαφορετικά τις προτεραιότητές μας, με έμφαση στην απασχόληση και στην κοινωνική μέριμνα».