Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την υλοποίηση του έργου "Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη νήσο Κέα", προϋπολογισμού 150.000,00 €, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2015.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μελέτη, κατασκευή και έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εισήγησή του προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης, είναι αποδεδειγμένο πως ένα τέτοιο εγχείρημα, η ίδρυση Υδατοδρομίων, θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιωτικών μας περιοχών, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας και την  εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο.

Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.

Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες.

 Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τροφίμων, τύπου) κα.

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται  από την Προγραμματική Σύμβαση η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Κυκλάδων έτους 2015.

 

image_print