Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-1.pdf