Γ. Λεονταρίτης: «Είναι δεδομένη η συμπόρευσή μας με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης  στα μεγάλα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι παρεμβάσεις μας και η μέριμνά μας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους μικρούς Δήμους θα είναι μόνιμες και διαρκείς». 

 

Στην προμήθεια δύο σύγχρονων μικρών ελαστικοφόρων φορτωτών για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων, προϋπολογισμού 29.000.000 ευρώ το καθένα στους Δήμους Σικίνου και Ανάφης προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σχετικούς πρόχειρους διαγωνισμούς.

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και εντάσσεται  στον ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό περιβαλλοντικών δράσεων και παρεμβάσεων.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης «Για την Περιφερειακή Αρχή, η διαχείριση των απορριμμάτων καθίσταται κορυφαίο διακύβευμα.  Η συμπόρευσή μας με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης  στα μεγάλα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών  είναι δεδομένη. Η συναντίληψή μας για τα απαιτούμενα, τα οποία θα οδηγήσουν την Περιφέρεια σε μια πρόοδο για ένα καλύτερο περιβάλλον, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας, εστιάζει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη, ορθολογική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Περιφέρειας, στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Είμαι βέβαιος ότι η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Αποβλήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η έγκριση του οποίου αναμένεται να γίνει  στις αρχές της νέας  χρονιάς ενός θα δώσει στα νησιά μας τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων και δράσεων ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης. Οι παρεμβάσεις μας και η μέριμνά μας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους μικρούς Δήμους θα είναι μόνιμες και διαρκείς». 

 

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων