Πρόχειρος διαγωνισμός  ανάδειξης μειοδότη προμήθειας δύο δεξαμενών νερού χωρητικότητας  75m3 και μίας  300 m3  για  πυρασφάλεια συνολικού προυπ. ,00 ευρώ με ΦΠΑ