Στην προέγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια του μαγνητικού στεφανιογράφου και του μαγνητικού μαστογράφου για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου της Ρόδου προχώρησε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας για το νοσηλευτικό ίδρυμα της Ρόδου, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ευρώ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, όπως επίσης και του μαγνητικού τομογράφου που έχει προηγηθεί, διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου τεχνολογική υποδομή ενός νέου τμήματος ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του νοσοκομείου και για τους πολίτες της περιοχής.

Οι πράξεις ένταξης στο ΕΣΠΑ της προμήθειας των δύο μηχανημάτων υπεγράφησαν τον Ιούλιο του 2011.  

image_print