Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το «Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης» με προϋπολογισμό 500 χιλ. €, ένα έργο που αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών υγείας και περίθαλψης στο ακριτικό νησί.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή πολυδύναμου ιατρείου που θα περιλαμβάνει  χώρους πρώτων βοηθειών, ακτινολογικό εργαστήριο, τηλεϊατρική, εξεταστήρια, παιδιατρικό τμήμα, καθώς και προθάλαμο και χώρους αναμονής.

Περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.