Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται  ότι σύμφωνα με την αριθμ. 2958/149999/04-02-2013  Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 3130/Β/2013) οι  αγελαδοτρόφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα μπορούν να υποβάλουν  αίτηση μέχρι 31.1.2014. είτε κατ’ευθείαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε μέσω της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (κ. Χατζηπλή τηλ. 2241364922 για τα Δωδεκάνησα), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων (κ. Λυκοσκούφη τηλ. 2281098828 και 2281098833 για τις Κυκλάδες), στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σημείο: http://www.minagric.gr/greek/2.8.6.html

image_print