Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν την ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δημοσιοποίηση του ειδικού ΣΑΤΑΜΕ της εγκατάστασης Θ.Η.Σ. Νότιας Ρόδου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κάρπαθου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Κω.

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Καλύμνου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.Θήρας

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Άνδρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Πάρου

Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Μήλου

Πληροφορίες για εγκατάσταση ΑΡΓΩ Α.Ε. στην νήσο Κάλυμνο

Πληροφορίες για εγκατάσταση Νησογκαζ. Α.Ε. στην νήσο Κάλυμνο

Πληροφορίες για εγκατάσταση Ροδογκαζ Α.Ε. στην νήσο Ρόδο

 

 

 

 

image_print