Πολιτική Προστασία

 

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτήν υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
  • το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
  • το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

 

Στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρατίθενται πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από έκτακτα φαινόμενα καταστροφών (φυσικών και τεχνολογικών) με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών των νησιών του Νότιου Αιγαίου. Αναλυτικά :

 

 

      

 

 

 

 

Οδηγίες Ελληνικά

Κορωνοϊός: 19 Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οδηγίες για Ευπαθείς ομάδες

Τηλέφωνο επικοινωνίας 1135

Guidelines English

Guidelines French

Guidelines Russian

Guidelines Albanian

Guidelines Arabic

Guidelines Farsi

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό για ευπαθείς ομάδες και το τηλ. 1135.

Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοιό.

Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές.

Οδηγίες προστασίας για Έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οδηγίες προστασίας από κατολισθήσεις.

Οδηγίες προστασίας από πλημμύρες.

Ενημερωτικό υλικό με οδηγίες δασικών πυρκαγιών.

Τεχνολογικά ατυχήματα Οδηγίες προστασίας

Οδηγίες Προστασίας από Σεισμούς

Ετοιμότητα για ηφαιστειακές εκρήξεις

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

 

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 5 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν την ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.