ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 14-7-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 75183/5072

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
 2. Το με αρ. πρωτ. 87/Φ.14.400/21-4-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα : «Καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγραερίου – Εμφιάλωσης Φιαλών Υγραερίου – Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υγραερίου – Υπαίθρια Αποθήκευση Φιαλών της εταιρείας «ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» στην περιοχή Καναμάτ ν. Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, ΠΕ Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. : 094387853, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ»,

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο Ρόδο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΡΟΔΟΓΚΑΖ  Α.Ε. – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΜΑΤ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2241062649/2241063830

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: info@rodogaz.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 6955195513

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: tech@rodogaz.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και καταχωρηθεί η Μελέτη Ασφαλείας από την αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή με Α.Δ.Α. : 6ΥΖ27ΛΞ-ΖΟΦ

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση βρίσκεται επί της οδού Γκύζη (κάθετος της Λεωφόρου Καλλιθέας)  της νήσου Ρόδου, στο δήμο Ρόδου, στη θέση ΚΑΝΑΜΑΤ. Η απόστασή της από το κέντρο της πόλης της Ρόδου υπολογίζεται σε 5,2 km. Το οικόπεδο της εγκατάστασης συνορεύει άμεσα:

 • Ανατολικά με το εκτός λειτουργίας εργοστάσιο ΡΟΔΙΑ, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο διασκέδασης (“RODIA MARE”)
 • Νότια με τις εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου Α.Ε (R.A.P.I)
 • Βόρεια και Βορειοδυτικά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ) και με ένα καρνάγιο.

 

Γειτονικοί οικισμοί και βιομηχανίες

Παρακάτω αναφέρονται τα κοντινότερα σημεία δραστηριότητας από την εγκατάσταση, καθώς και η εκτιμούμενη απόστασή τους από το όριο του οικοπέδου της ΡΟΔΟΓΚΑΖ.

 1. Εγκατάσταση Πετρελαιοειδών Ρόδου Α.Ε (R.A.P.I) που πρακτικά είναι μαζί οι εταιρείες BP – MOBIL και SHELL με εννέα συνολικά δεξαμενές υγρών καυσίμων (JET A-1, SUPER, ΑΜΟΛΥΒΔΗ και DIESEL MARINE – ΚΙΝΗΣΗΣ).  Τα οικόπεδα συνορεύουν.
 2. Το εκτός λειτουργίας εργοστάσιο ΡΟΔΙΑ, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο διασκέδασης (“RODIA MARE”). Τα οικόπεδα συνορεύουν.
 3. Ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ). Τα οικόπεδα συνορεύουν.
 4. Καρνάγιο. Τα οικόπεδα συνορεύουν.
 5. Ασβεστοποιία Δουκέρη σε απόσταση 100 m περίπου.
 6. Συνεργείο αυτοκινήτων σε απόσταση 150 m περίπου.
 7. Αποθήκες γενικού εμπορίου (παλαιό εργοστάσιο της ΡΟΔΟΓΑΛ) σε απόσταση 160 m περίπου.
 8. Μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης σε απόσταση 200 m περίπου.
 9.  Συγκρότημα καταστημάτων σε απόσταση 200 m περίπου
 10.  Οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ A.E, σε απόσταση 220 m περίπου, με συνολικά δέκα δεξαμενές (βενζίνη Super, βενζίνη αμόλυβδη, αεροπορικό καύσιμο Jet-A1 και diesel).
 11.  Σούπερ Μάρκετ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε απόσταση 220 m περίπου.
 12.  Πολυκατάστημα My Way σε απόσταση 235 m περίπου.
 13.  Εργοστάσιο γάλακτος ΑΓΝΟΓΑΛ σε απόσταση 250 m περίπου.
 14.  Έκθεση επίπλων σε απόσταση 280 m περίπου.
 15.  Σούπερ Μάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ σε απόσταση 280 m περίπου, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρατήριο διανομής υγρών καυσίμων .
 16.  Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε απόσταση 420 m περίπου
 17.  Ξενοδοχείο Φλώρα σε απόσταση 500 m περίπου
 18.  Πρατήριο υγρών καυσίμων σε απόσταση 500 m περίπου
 19.  Ξενοδοχείο Sun Wing σε απόσταση 650 m περίπου

      Σε απόσταση 500-700 μέτρα δυτικά από το όριο της εγκατάστασης έχουν δημιουργηθεί οικισμοί από τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Καϊρ, Πολυτέκνων και Αυτοστέγαση. Επίσης υπάρχει οικισμός σε απόσταση 2km.

      Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και φυσικά είναι αδύνατο να επηρεαστούν από την πρόκληση Μεγάλου Βιομηχανικού Ατυχήματος στην εγκατάσταση της ΡΟΔΟΓΚΑΖ ΑΕ.

      Μέσα σε απόσταση 7 km από την εγκατάσταση υπάρχουν και άλλοι οικισμοί και ξενοδοχειακές μονάδες, εξοχικές κατοικίες, επαρχιακή οδός, οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Ρόδου, ακαλλιέργητες  αγροτικές εκτάσεις, φυτώριο και οι ιαματικές πηγές Καλλιθέας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Στην εγκατάσταση της ΡΟΔΟΓΚΑΖ αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (προπάνιο και μίγμα βουτανίου-προπανίου).

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υγραέριο παραλαμβάνεται στις δεξαμενές της εγκατάστασης, συνολικής χωρητικότητας 1042κ.μ., δια θαλάσσης με Υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια μέσω της λιμενικής εγκατάστασης (προβλήτα πρόσδεσης).

Επίσης γίνεται εφοδιασμός των εγκαταστάσεων και με βυτιοφόρα οχήματα Ιδιωτικής ή Δημοσίας χρήσεως, μέσω των σταθμών φορτοεκφόρτωσης.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην εγκατάσταση υπάρχουν πέντε (5) κυλινδρικές δεξαμενές υγραερίου, συνολικής χωρητικότητας 1.062 m3.  Οι δεξαμενές λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 17,65 bar και σε μέση θερμοκρασία 20?C.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διακίνηση των προϊόντων μέσα στην εγκατάσταση γίνεται με τη βοήθεια αντλιών και σωληνώσεων.

 

ΕΞΟΔΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υγραέριο πωλείται από την εγκατάσταση χύμα (με βυτιοφόρα οχήματα) είτε εμφιαλωμένο σε φιάλες των 2, 3, 3½, 6, 10, 14, 15, 25, 30 και 35 Kg.

                                                             

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Στην εγκατάσταση το μίγμα υγραερίου αποτελείται από 20% προπάνιο και 80% βουτάνιο. Η πυκνότητα του μίγματος είναι 0,57 τόνοι/m3 και η πυκνότητα του προπανίου είναι 0,506 τόνοι/m3.

Με βάση τα στοιχεία αυτά στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται οι μέγιστες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που μπορούν να αποθηκευτούν στην εγκατάσταση.

 

Προϊόν

Πυκνότητα

Όγκος

Μέγιστη ποσότητα

Υγραέριο

0,57 τόνοι/m3

1.042 m3

594 tn

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΉΤΑΣ

Υγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο κ.ά.)

Πολύ εύφλεκτη

 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της νομοθεσίας SEVESO, ως μεγάλο ατύχημα θεωρείται «μια μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, η οποία προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της εγκατάστασης, ή και για το περιβάλλον, και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες».

 

 

Τονίζεται ότι κάθε τυχόν απόκλιση από την κανονική λειτουργία δεν αποτελεί ατύχημα, πολύ περισσότερο δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Τα μέτρα πρόληψης που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση καθιστούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος απειροελάχιστη. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί ατύχημα, τα διαθέσιμα μέτρα αντιμετώπισης και η εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης έχουν στόχο να περιορίσουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες εντός και εκτός της εγκατάστασης.

 

 Μέτρα για να μην εκδηλωθεί μεγάλο ατύχημα

Όπως προαναφέρθηκε, η ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε έχει λάβει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και λειτουργεί μετά από έγκριση όλων των μελετών ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας πραγματοποιούνται από τις Αρχές {αποκαλούνται επιθεωρήσεις SEVESO} αλλά και από ένα πλέγμα εσωτερικών και εξωτερικών ανεξάρτητων επιθεωρητών, με στόχο πάντα τη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας.

Για την πρόληψη διαρροών και ατυχημάτων η εγκατάσταση εφαρμόζει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς.

 

Πιθανά σενάρια και επιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων

Στις Μελέτες Ασφάλειας της εγκατάστασης που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές, περιλαμβάνονται υπολογισμοί των αποστάσεων και του μεγέθους των επιπτώσεων διαφόρων υποθετικών σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων. Γενικά, με βάση αξιόπιστα μαθηματικά μοντέλα, όλα τα σενάρια καταλήγουν σε δύο δυνατές επιπτώσεις:

 • Θερμική ακτινοβολία, σε περίπτωση φωτιάς.
 • Ωστικό κύμα, σε περίπτωση έκρηξης.

Οι επιπτώσεις των περισσότερων σεναρίων που μελετήθηκαν (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της νέας ΚΥΑ) περιορίζονται μέσα στα όρια της εγκατάστασης και μόνο για μικρό αριθμό σεναρίων προκύπτουν επιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές. Για όλα τα σενάρια προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα και σχέδια αντιμετώπισης και προστασίας.

Συνοπτικά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της νέας ΚΥΑ (παρ. 3 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΖΩΝΕΣ), θεωρείται ως απόσταση της ΖΩΝΗΣ ΙΙΙ (προστασία πληθυσμού) από το σημείο του ατυχήματος:

 • 740 m, εάν πρόκειται για ατύχημα τύπου BLEVE στην μεγαλύτερη δεξαμενή υγραερίων της εγκατάστασης (250 m3)
 • 410 m, εάν πρόκειται για ατύχημα τύπου UVCE (έκρηξη) στην μεγαλύτερη δεξαμενή υγραερίων της εγκατάστασης (250 m3)

Από τις παραπάνω ακραίες αποστάσεις, προκύπτει ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις σε οικιστικές περιοχές και ειδικότερα στην πόλη της Ρόδου. Πάντως προβλέπεται από τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης να δοθούν οδηγίες προστασίας προς το επηρεαζόμενο κοινό, όπως αυτές που περιγράφονται στο τέλος του φυλλαδίου. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης των Αρχών, αρμόδια για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και για την καθοδήγηση του για το πώς πρέπει να ενεργήσει, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου. Γενικά η ειδοποίηση προβλέπεται να γίνει από μεγάφωνα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Οι οδηγίες που θα δοθούν στο επηρεαζόμενο κοινό σε περίπτωση ατυχήματος εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Ενδεικτικά, στο τέλος αυτού του φυλλαδίου αναδημοσιεύονται οι οδηγίες που είχαν διανεμηθεί παλιότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στους περιοίκους εγκαταστάσεων ΣΕΒΕΖΟ.

 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντίστοιχα προς τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων που προαναφέρθηκαν, η εγκατάσταση διαθέτει και όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κώδικες μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού των συνεπειών ενός ατυχήματος.

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , η εγκατάσταση Αποθήκευσης Υγραερίου – Εμφιάλωσης Φιαλών Υγραερίου – Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών Υγραερίου – Υπαίθρια Αποθήκευση Φιαλών της εταιρείας «ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ», είναι άνω του ορίου εγκαταστάσεων και απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, ΡΟΔΟΣ           Τ.Κ. 85100, τηλ: 22413-64711 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ».

 

                                                        

 

 

 

                                                                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

 

                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΓΙΑΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ             

 

                       

 

 

image_print