ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 17-6-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 71855/4678

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
  2. Το με αρ. πρωτ. 2625-2020/Φ.14.1065/22-4-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα : «Διαβίβαση αντιγράφων Μελέτης Ασφαλείας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε.» στην περιοχή Σφακιά Κεφάλου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών Δήμου Κω, Νήσου Κώ, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου (2η έκδοση)»

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-5, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο ΚΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε. – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
  ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  :2420-48330

FAX ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 22420-72280

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΘΕΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 6944299777

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι  εγκαταστάσεις της ΚΩΣ ΓΚΑΖ Α.Ε. υπάγονται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO).  Όλες οι Μελέτες έχουν υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή Σφακιών του Δήμου Ηρακλειδών της νήσου Κω. Η περιοχή που βρίσκεται η εγκατάσταση είναι απομονωμένη και λόγω της μορφολογίας του εδάφους δεν υπάρχει οπτική επαφή με κανέναν οικισμό, αλλά ούτε και με άλλες δραστηριότητες (βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές κλπ).

Το οικόπεδο της μονάδας γειτνιάζει βόρεια με δασική έκταση που συνορεύει με την ακτή, νότια με χέρσους αγρούς και ανατολικά και δυτικά με χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσω επαρχιακής οδού. Τα κοντινότερα σημεία δραστηριότητας από την εγκατάσταση είναι τα παρακάτω:

1. Ανατολικά – νοτιοανατολικά βρίσκεται μία βιοτεχνία αλλαντικών σε απόσταση περίπου 750 m. Η λειτουργία της παραπάνω μονάδας σήμερα έχει ανασταλεί και δεν υπάρχει προσωπικό μέσα στην εγκατάσταση αυτή. Στη ίδια περίπου διεύθυνση βρίσκεται αλλά σε απόσταση 900 μέτρων βρίσκεται μία εξοχική κατοικία και ένα καφέ-εστιατόριο.

2. Βόρειο-Βορειοδυτικά βρίσκεται μία δεύτερη εξοχική κατοικία σε απόσταση 400 m περίπου. Προς την ίδια διεύθυνση και σε απόσταση 1.800 μέτρων βρίσκεται μία εποχιακή εξοχική ταβέρνα, ακριβώς δίπλα στην παραλία.

3. Νότια – νοτιοανατολικά βρίσκονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, η κοντινότερη εκ των οποίων είναι σε απόσταση περίπου 1.500 m.

4. Νότια – νοτιοδυτικά και σε απόσταση 400 μέτρων βρίσκεται μία στάνη ενώ προς την ίδια διεύθυνση και σε απόσταση περίπου 750 μέτρων βρίσκεται ένα εξωκλήσι. Επίσης στα 4.000 m βρίσκεται ο οικισμός Κέφαλος.

5. Βόρεια – βορειοανατολικά βρίσκεται ο ατμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ και η εγκατάσταση υγρών καυσίμων της ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ. Η απόστασή τους από την εγκατάσταση είναι πάνω από 7 Κm.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Στην εγκατάσταση της ΚΩΣ ΓΚΑΖ Α.Ε.  αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (προπάνιο και μίγμα βουτανίου-προπανίου).

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Το υγραέριο παραλαμβάνεται στις δεξαμενές της εγκατάστασης με βυτιοφόρα της εταιρείας, μέσω του σταθμού φορτοεκφόρτωσης. Η μέγιστη χωρητικότητα των βυτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν το υγραέριο είναι 24.000 kg. Η σύνδεση του σταθμού φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων με τις δεξαμενές γίνεται μέσω αγωγών 3’’ (για την υγρή φάση υγραερίου) και 2’’ (για την επιστροφή της αέριας φάσης υγραερίου). Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία υπολογίζεται ότι η συχνότητα των βυτιοφόρων που φέρνουν υγραέριο στην εγκατάσταση είναι 1 βυτιοφόρο το μήνα, με διάρκεια εκφόρτωσης 3 ώρες περίπου. Η είσοδος του προϊόντος από το Βυτιοφόρο μέχρι τις δεξαμενές γίνεται με τη βοήθεια του συμπιεστή υγραερίου και των αντλιών της εγκατάστασης, η μέγιστη παροχή των οποίων είναι 35 m3/h.

Επίσης, υπάρχει εφοδιασμός των εγκαταστάσεων και μέσω πλοίων. Η σύνδεση του πλοίου με τις δεξαμενές γίνεται μέσω αγωγών 4’’ (για την υγρή φάση υγραερίου) και 2’’ (για την επιστροφή της αέριας φάσης υγραερίου).

Ο αγωγός μεταφοράς υγραερίου ξεκινά από το βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και καταλήγει στον όρμο του Κοχυλαρίου, περίπου 140m από την ακτή.

Η μέγιστη χωρητικότητα των πλοίων είναι 1.600 tn υγραερίου. Υπολογίζεται ότι η συχνότητα των πλοίων που φέρνουν υγραέριο στην εγκατάσταση είναι 2 με 3 πλοία το μήνα, με μέγιστη διάρκεια εκφόρτωσης τις 12 ώρες περίπου. Η είσοδος του προϊόντος από το πλοίο μέχρι τις δεξαμενές γίνεται με τη βοήθεια των αντλιών του πλοίου, η μέγιστη παροχή των οποίων είναι 30 m3 /h.

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην εγκατάσταση υπάρχουν τέσσερις (4) κυλινδρικές δεξαμενές, χωρητικότητας 125 m3 ενώ προβλέπεται και μία πέμπτη δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 . Οι δεξαμενές λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 17 bar και σε μέση θερμοκρασία 20?C. Η μέτρηση στάθμης γίνεται με ειδική βέργα, ενώ οι δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με ενδεικτικά πίεσης (ΡΙ) και θερμοκρασίας (ΤΙ).

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των δεξαμενών

 

α/α

ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

          (m)

ΜΗΚΟΣ

     (m)

V (m3)

1

Προπάνιο ή μείγμα υγραερίου

3,00

18,50

125 m3

2

Προπάνιο ή μείγμα υγραερίου

3,00

18,50

125 m3

3

Προπάνιο ή μείγμα υγραερίου

3,00

18,50

125 m3

4

Προπάνιο ή μείγμα υγραερίου

3,00

18,50

125 m3

5

Προπάνιο ή μείγμα υγραερίου

3,00

26,20

200 m3

ΣΥΝΟΛΟ

700 m3

 

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διακίνηση των προϊόντων μέσα στην εγκατάσταση γίνεται με τη βοήθεια αντλιών και σωληνώσεων. Υπάρχουν 2 αντλίες και ένας συμπιεστής υγραερίου τα στοιχεία των οποίων δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Νο

Περιγραφή

Ισχύς

Μέγιστη Παροχή

Μέγιστη Πίεση

1

Αντλία Υγραερίου Ι

20 kW

35 m3 /h

17,7 bar

2

Αντλία Υγραερίου ΙI

6,8 kW

10 m3 /h

17,7 bar

3

Συμπιεστής υγραερίου 1

15 kW

5m3 /h

14,0 bar

 

 

Οι κυριότερες σωληνώσεις της εγκατάστασης έχουν διάμετρο 4’’ (για την υγρή φάση υγραερίου) και 2’’ (για την επιστροφή της αέριας φάσης υγραερίου). Επίσης υπάρχουν μικρότερες διακλαδώσεις γραμμής του υγρού LPG με διάμετρο 3’’ και μικρότερες διακλαδώσεις της γραμμής επιστροφής αέριου LPG με διάμετρο 1 ½’’.

ΕΞΟΔΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υγραέριο πωλείται από την εγκατάσταση είτε με Β/Ο είτε εμφιαλωμένο σε φιάλες των 10, 15 και 25 Kg. Το εμφιαλωτήριο είναι συνδεδεμένο με τις δεξαμενές μέσω αγωγών 2’’ (για την υγρή φάση υγραερίου) και 1½’’ (για την επιστροφή του υγραερίου που δεν χρησιμοποιήθηκε). Η δυναμικότητα του εμφιαλωτηρίου είναι 100 φιάλες των 15 kg ανά ώρα ή 3.000 τόνοι περίπου ετησίως (σε 8ωρη ημερήσια λειτουργία).

 

 

Επίσης, το υγραέριο παραδίδεται από τις δεξαμενές της εγκατάστασης σε βυτιοφόρα, μέσω του σταθμού φορτοεκφόρτωσης. Η μέγιστη χωρητικότητα των βυτιοφόρων οχημάτων είναι 10.000 kg. Η σύνδεση του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων με τις δεξαμενές γίνεται μέσω αγωγών 3’’ (για την υγρή φάση υγραερίου) και 2’’ (για την επιστροφή της αέριας φάσης υγραερίου). Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία υπολογίζεται ότι η συχνότητα των βυτιοφόρων που παίρνουν υγραέριο από την εγκατάσταση είναι 10 βυτιοφόρα το μήνα, με διάρκεια φόρτωσης 1.3 ώρες περίπου. Η είσοδος του προϊόντος στο Βυτιοφόρο γίνεται με τη βοήθεια των αντλιών της εγκατάστασης, η μέγιστη παροχή των οποίων είναι 35 m3 /h.

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

Το υγραέριο (μίγμα) αποτελείται από 20% προπάνιο και 80% βουτάνιο και η πυκνότητά του μίγματος είναι 0,57 τόνοι/m3 . Με βάση τα στοιχεία αυτά, και το γεγονός ότι η εγκατάσταση διαθέτει 5 δεξαμενές συνολικού όγκου 700 m3 , καταρτίζεται ο επόμενος πίνακας που απεικονίζει τη μέγιστη ποσότητα επικίνδυνων ουσιών που μπορούν να αποθηκευτούν στην εγκατάσταση.

 

Προϊόν

Πυκνότητα

 

Όγκος

Μέγιστη ποσότητα

Υγραέριο

0,57 tn/m3

700 m3

399 τόνοι

 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΉΤΑΣ

Υγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο κ.ά.)

Πολύ εύφλεκτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της νομοθεσίας SEVESO, ως μεγάλο ατύχημα θεωρείται «μια μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, η οποία προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της εγκατάστασης, ή και για το περιβάλλον, και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες».

 

Τονίζεται ότι κάθε τυχόν απόκλιση από την κανονική λειτουργία δεν αποτελεί ατύχημα, πολύ περισσότερο δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Τα μέτρα πρόληψης που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση καθιστούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος απειροελάχιστη. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί ατύχημα, τα διαθέσιμα μέτρα αντιμετώπισης και η εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης έχουν στόχο να περιορίσουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες εντός και εκτός της εγκατάστασης.

 

 

 Μέτρα για να μην εκδηλωθεί μεγάλο ατύχημα

Όπως προαναφέρθηκε, η ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε έχει λάβει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και λειτουργεί μετά από έγκριση όλων των μελετών ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αρμόδιες Αρχές.   

Τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας πραγματοποιούνται από τις Αρχές {αποκαλούνται επιθεωρήσεις SEVESO} αλλά και από ένα πλέγμα εσωτερικών και εξωτερικών ανεξάρτητων επιθεωρητών, με στόχο πάντα τη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας.

Για την πρόληψη διαρροών και ατυχημάτων η εγκατάσταση εφαρμόζει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς.

 

Πιθανά σενάρια και επιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων

Στις Μελέτες Ασφάλειας της εγκατάστασης που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές, περιλαμβάνονται υπολογισμοί των αποστάσεων και του μεγέθους των επιπτώσεων διαφόρων υποθετικών σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων. Γενικά, με βάση αξιόπιστα μαθηματικά μοντέλα, όλα τα σενάρια καταλήγουν σε δύο δυνατές επιπτώσεις:

  • Θερμική ακτινοβολία, σε περίπτωση φωτιάς.
  • Ωστικό κύμα, σε περίπτωση έκρηξης.

Οι επιπτώσεις των περισσότερων σεναρίων που μελετήθηκαν (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της νέας ΚΥΑ) περιορίζονται μέσα στα όρια της εγκατάστασης και μόνο για μικρό αριθμό σεναρίων προκύπτουν επιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές. Για όλα τα σενάρια προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα και σχέδια αντιμετώπισης και προστασίας.

Συνοπτικά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της νέας ΚΥΑ (παρ. 3 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΖΩΝΕΣ), θεωρείται ως απόσταση της ΖΩΝΗΣ ΙΙΙ (προστασία πληθυσμού) από το σημείο του ατυχήματος:

  • 684 m, εάν πρόκειται για ατύχημα τύπου BLEVE στην μεγαλύτερη δεξαμενή υγραερίων της εγκατάστασης (200 m3)
  • 397 m, εάν πρόκειται για ατύχημα τύπου UVCE (έκρηξη) στην μεγαλύτερη δεξαμενή υγραερίων της εγκατάστασης (200 m3)

Από τις παραπάνω ακραίες αποστάσεις, προκύπτει ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις σε οικιστικές περιοχές ούτε καν στις πολύ κοντινές στην εγκατάσταση δραστηριότητες, και πολύ περισσότερο στην Κέφαλο. Πάντως προβλέπεται από τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης να δοθούν οδηγίες προστασίας προς το επηρεαζόμενο κοινό, όπως αυτές που περιγράφονται στο τέλος του φυλλαδίου. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης των Αρχών, αρμόδια για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και για την καθοδήγηση του για το πώς πρέπει να ενεργήσει, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου. Γενικά η ειδοποίηση προβλέπεται να γίνει από μεγάφωνα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Οι οδηγίες που θα δοθούν στο επηρεαζόμενο κοινό σε περίπτωση ατυχήματος εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Ενδεικτικά, στο τέλος αυτού του φυλλαδίου αναδημοσιεύονται οι οδηγίες που είχαν διανεμηθεί παλιότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στους περιοίκους εγκαταστάσεων ΣΕΒΕΖΟ.

 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντίστοιχα προς τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων που προαναφέρθηκαν, η εγκατάσταση διαθέτει και όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τους διεθνείς κώδικες μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού των συνεπειών ενός ατυχήματος.

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016)  από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ ,οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της «ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε.» στην περιοχή Σφακιά Κεφάλου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών Δήμου Κω, Νήσου Κώ, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου (2η έκδοση)», είναι άνω του ορίου εγκαταστάσεων και απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-5, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

 

 

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, ΡΟΔΟΣ, Τ.Κ. 85132, τηλ: 22413-64726 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».

 

                                                        

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΓΙΑΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ

 

                       

 

 

image_print