Τo Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε τις αποφάσεις και την διαδικασία που ακολούθησε η Περιφερειακή αρχή απεφάνθη υπέρ της νομιμότητας του διαγωνισμού

 

Πλήρη δικαίωση της Περιφερειακής Αρχής, σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών LED οδικού δικτύου νήσου Ρόδου, συνιστά η απόφαση 077/2019 του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε χθες, 26 Μαρτίου 2019, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βάζοντας οριστικά τέλος στην συκοφαντία που επισταμένως διακινήθηκε  και επί μακρό χρονικό διάστημα, από κύκλους και συμφέροντα που επένδυσαν πολιτικά στην  υπόθεση αυτή, επιδιώκοντας τη σπίλωση της Περιφερειακής Αρχής.

Η απόφαση του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τον έλεγχο του φακέλου που κατατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, αποφαίνεται θετικά όσον αφορά την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και δίνει το “πράσινο φως” για την άμεση υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, κατά τον έλεγχο των στοιχείων που υπεβλήθησαν στο Κλιμάκιο, δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες κατά την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την ελεγχόμενη προμήθεια και , ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρυ 35 παρ.5 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να προβεί άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, με τον ανάδοχο, χωρίς να αναμένει την πάροδο της 15νθημερης προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον άσκηση αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ίδια απόφαση απηχεί και την ορθότητα των αποφάσεων και των διαδικασιών που ακολούθησε η Οικονομική Επιτροπή, τα προερχόμενα από την πλειοψηφία μέλη της οποίας , επί μακρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν στο στόχαστρο ανοίκειων επιθέσεων, με αίολες, αστήρικτες και κακόβουλες κατηγορίες, που η εν λόγω απόφαση του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταρρίπτει παταγωδώς.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

image_print