Η Δ/νση Διοίκησης σας ενημερώνει ότι σήμερα αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 /2014, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ για προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών 

image_print