ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 19-10-2017