ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 16-3-2013
 

Συνεδρίαση 5η/ 16-3-2013   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ –  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 23/2013 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/16-03-2013) ΜΕ ΘΕΜΑ

¨Γνωμοδότηση επί στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το Ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου.